Psychoterapie či poradenství online

 
 • Pokud bydlíte daleko od místa, kde provozuji svou praxi;
 • žijete v zahraničí, kde nechcete o svých osobních záležitostech mluvit v cizím jazyce;
 • jste často na cestách a nemůžete docházet na psychoterapeutická setkání pravidelně;
 • Váš zdravotní stav Vám neumožňuje jinou konzultaci než z domova;
 • máte jiné důvody, které Vám neumožňují docházet na psychoterapii osobně;

 

pak právě Vám mohu nabídnout psychoterapeutická setkání či poradenství prostřednictvím internetu.

Konzultace probíhají online v rozhraní Google Hangouts, nebo popřípadě v programu Skype. Přes e-mail bychom se domluvili na čase setkání, které bude trvat 50 minut. Mohu nabídnout také chat, který vyžaduje větší časovou dotaci, trvá 90 minut. Je pouze na vašem rozhodnutí, zda si budete přát video-hovor nebo čistě jen hovor.

 

Z mé dlouholeté praxe z linek důvěry vím, že hovory po telefonu, přes internet nebo prostřednictvím chatu, mají pro klienty stejný význam a hodnotu, jako osobní setkání, především jde o tyto výhody:

 • dostupnost, ať jste kdekoli, kde je internet;
 • komfort a bezpečí Vašeho domova;
 • žádné časové a finanční náklady na cestu k psychologovi;
 • možnost zachovat si soukromí, pokud nechci hovořit tváří v tvář.
 •  
Online způsob komunikace má však i své nevýhody, se kterými je třeba počítat:
 • je potřeba kvalitní internetové připojení (z mé strany je toto zajištěno);
 • v prostředí domova může být náročné zajistit si dostatečný klid a soukromí na psychoterapeutické setkání;
 • některé nonverbální stránky projevu, např. gesta, mimika tváře, apod. jsou v kontaktu online utlumena nebo úplně chybí.

 

Věřím, že naše setkání v online prostředí, pro Vás bude stejně přínosné a příjemné, jako kdybychom se setkali osobně!