Pro koho je terapie hrou určena?

 

Pro děti a adolescenty ve věku 4 - 15 let (věk je pouze orientační, vždy je posuzován individuálně), kteří zažívají potíže:

  • se svými emocemi jako jsou např. úzkosti, deprese;
  • chováním – impulsivita, stud, sociální nejistota;
  • spojené se školou;
  • s emoční nestabilitou, psychomotorickým neklidem (v souvislosti s ADHD);
  • psychosomatické (bolesti hlavy, břicha);
  • s postresové traumatické poruchy;
  • se vztahy s vrstevníky, se sociálním přizpůsobením;
  • s konflikty se sourozenci;
  • nebo jsou v těžké životní situaci – rozvod rodičů, chronické onemocnění, ztráta blízké osoby apod.
  •