Terapie hrou

 

Co je terapie hrou? 

 
Terapie hrou je specifický psychoterapeutický přístup, který vychází ze skutečnosti, že hra je pro děti přirozeným způsobem zkoumání světa. Pro dítě představuje hra vážnou záležitost, i když se u ní může smát, která neodmyslitelně patří k jeho zdravému vývoji. 
  • Prostřednictvím hry se dítě rozvíjí psychicky, tělesně i sociálně. Podle činnosti lze rozlišovat různé typy her, přičemž forma hry se mění s věkem dítěte. 
  • V rámci hry se dítě vyrovnává s nejrůznějšími zážitky, zpracovává příjemné i nepříjemné pocity, zkouší si nové vzorce chování atd. Hra umožňuje vyjádřit cokoliv na symbolické rovině, není nutné o něčem mluvit, důležitější je, že se to děje. 

Jak terapie hrou probíhá?

 
Některé děti se vyjadřují převážně slovy, jiné pomocí výtvarných prostředků či hraček, další skrze hraní rolí a interpersonální vztahy. Řada vytváří v rámci terapie hrou vlastní smíšenou hru, která se vyvíjí a proměňuje v souvislosti s terapeutickým procesem.
  • Dítě či adolescent vyjadřuje své potřeby prostřednictvím hry. Terapeut tyto potřeby v rámci hry zachycuje a umožňuje dítěti, aby byly naplněny.

Co terapie hrou sleduje?

 

Pomáhá dítěti vytvářet zdravý kontakt se sebou a svým okolím.

Kde terapie hrou probíhá?

 
V prostoru, kde jsou hry, pískoviště, figurky, pastelky, modelína a vše další, co je potřeba k sebevyjádření a k integraci zkušenosti plného kontaktu se svými potřebami.