Svým klientům nabízím:

 

psychologické poradenství a psychoterapii pro jednotlivce i rodiny.

 

Společně můžeme probírat např:

 

  •      ujasňování životních rolí a kompetencí;

  •      náročné i krizové životní situace a jejich zvládání;

  •      vztahové krize, rodinné krize;

  •      problémy v navazování a udržování vztahů;

  •      vyrovnávání se se ztrátami;

  •      výchovné problémy, potřeby dětí v jednotlivých fázích vývoje jejich osobnosti;

  •      zvládání stresu;

  •      práce na sobě – sebepoznání, porozumění vzorcům a motivům svého chování, práce s emocemi.

 

Při práci s klienty využívám metod psychoterapeutického směru PCA.

 

PCA  - Rogersovská psychoterapie – přístup zaměřený na člověka

 

Rogersovský přístup vychází z předpokladu růstu a pozitivní změny v každém člověku, který je možný právě a především ve vztahu s druhými lidmi. Tento proces růstu je důsledkem zvláštního druhu vztahu, který má tyto kvality: je charakterizován opravdovostí (kongruencí), bezpodmínečným přijetím a empatií. Ke změně dochází, pokud jsou tyto kvality klientovi terapeutem zprostředkovány. Tento vztah uvolňuje v lidech sebedůvěru, schopnost zaměřit své životy uspokojujícím způsobem, a také se lépe a konstruktivněji rozhodovat.

 

Při své práci jsem vázaná mlčenlivostí k informacím získaným od klienta.

Pracuji pod odbornou supervizí.