Ukázky několika textů a článků

 

2012 - Kybergrooming a kyberstalking, str. 87: www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1378730032.pdf

2012 - Internet jako dobrý pomocník, ale zlý pán, str. 23: www.krizova-pomoc.cz/download.php?aname=file13630349461276227

2012 - Vztahy a láska on-line (aby nedošlo k nedorozumění - se společností Vitavera již několik let nespolupracuji, přesto uvádím své články na jejich stránkách pro dostupnost informací): www.vitavera.cz/clanky/ztahy-a-laska-on-line/

2012 - Kyberšikana (aby nedošlo k nedorozumění - se společností Vitavera již několik let nespolupracuji, přesto uvádím své články na jejich stránkách pro dostupnost informací): www.vitavera.cz/clanky/kybersikana/

2012 - Kybergrooming (aby nedošlo k nedorozumění - se společností Vitavera již několik let nespolupracuji, přesto uvádím své články na jejich stránkách pro dostupnost informací): www.vitavera.cz/clanky/kybergrooming/

03/2013 - Extrémy ve výchově plodí další extrémy, str. 6: www.globus.cz/cs/download/casopis-globus/globus_2013_podzim.pdf

2014 - kapitola v knize Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví (ukázka knihy):  knihy.idnes.cz/downloadable/download/linkSample/link_id/45068/