Jak dlouho terapie hrou musí probíhat, aby byla účinná?

 
Délka terapie je opět posuzována individuálně s ohledem na potřeby klienta. Vždy je však potřeba minimálně pěti setkání s dítětem, aby získalo důvěru ke svému terapeutovi a mohlo lépe vyjadřovat své potřeby. Základní práce s klientem tak může trvat 2,5 měsíce. Při dlouhodobějších obtížích může terapie trvat déle