PhDr. Lenka Hulanová

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

 

Něco málo z mého soukromí:

Narodila jsem se v roce 1982, jsem vdaná a mám dvě děti. 

Od základní školy jsem byla fascinována tajemstvím lidské mysli a toužila se stát psycholožkou, proto jsem vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřila jsem se na vývojovou, dětskou a sociální psychologii a jsem autorkou publikace "Internetová kriminalita páchaná na dětech", jejichž předlohou byla má diplomová práce oceněná Nadací profesora Matějčka.


Více než osm let jsem se pohybovala v oblasti  krizové intervence a psychologického poradenství, které je poskytováno lidem, jenž se ocitli v těžké životní situaci. Specializovala jsem se na syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a rodinné problémy, a to nejen na problémy rodičů s dětmi a mladými lidmi, ale také naopak, na problémy dětí a mladých lidí s rodiči.

Od roku 2010 jsem také působila jako vedoucí a konzultantka Linky důvěry Dětského krizového centra v Praze a zajišťovala metodické vedení chatu pro Linku důvěry STŘED v Třebíči. Do roku 2012 jsem šest let působila na Lince bezpečí v Praze a půl roku na lince Psychopomoci, která je určena lidem s psychotickým onemocněním. Od listopadu 2012 pracuji také jako školní psycholog na základní škole v Radotíně. V roce 2016 jsem navázala bližší spolupráci se Společností „E“, což je nezisková organizace založená rodiči a přáteli osob postižených epilepsií. Pro klienty Společnosti „E“ také poskytuji psychologické poradenství podle platných pravidel Společnosti „E“. Od roku 2017 působím také jako externí zaměstnanec - terapeut ženské skupiny v centru Locika. Centrum poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosocilání vývoj dítěte a celý rodinný systém. 

 .