Psychoterapie

 
 

PSYCHOTERAPIE JE LÉČBA (nejen) duše, jejich obtíží a onemocnění pomocí psychologických prostředků. Je také užitečným pomocníkem při léčbě některých tělesných obtíží a vztahových problémů.

Je užitečná v situacích kdy:

  • dlouhodobě prožíváme životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity
  • nerozumíme sobě, nebo svému okolí
  • se nám v životě (nebo ve vztahu) opakují nepříjemné situace, které nám komplikují život
  • procházíme životní krizí
  • se nám nedaří vyrovnat se životními změnami či ztrátami
  • nás trápí deprese, úzkost, panické ataky, závislosti, psychosomatické obtíže (poruchy příjmu potravy, sexuální obtíže ... )

 

Poskytuje široké spektrum léčebných prostředků:

  • podporu a doprovázení
  • léčebné techniky podporující uzdravení
  • porozumění souvislostem obtíží
  • podporu ve změně vedoucí k odstranění obtíží a zlepšení kvality života, ...

 

Důležitým léčivým prostředkem psychoterapie je vztah s terapeutem. Poskytuje bezpečí, úctu, porozumění, vcítění a důvěrnost jako základ pro nastartování hojivých procesů. Vytváří léčebné spojenectví pro boj s příznaky. Umožňuje zažít korektivní, hojivé zkušenosti (situace, kterých se obávám, či mě zraňují – zažít jinak, bezpečně, bez zranění). Je velmi důležité, abychom si vybrali terapeuta, se kterým si „sedneme“.

Základním prostředkem psychoterapie je slovo. Kromě toho využívá léčba duše technik práce s tělem (cvičení, masáže, relaxace, …) a umění (výtvarných či hudebních prostředků, tance, dramatického ztvárnění…. )

Psychoterapie může být zaměřená na jedince, pár nebo rodinu 
Individuální terapie 
Párová terapie 
Rodinná terapie 
Skupinová terapie

Psychoterapie může být zaměřená na změnu, či doprovázení.

Systematická psychoterapie
- je zaměřená na změnu. Probíhá v pravidelné frekvenci cca 1x týdně).
Podpůrná psychoterapie
- pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres. Frekvence setkání nemusí být pravidelná a častá, a mohou se odvíjet od aktuální potřeby klienta.

Psychoterapie může mít  různé formy podle délky trvání:

Emergentní psychoterapie od 1 do 6 sezení
- není zaměřena jen na odstranění příznaku. Zaměřuje se jen na aktuální, nejvíce zatěžující obtíže a jejich příčiny. Může pomoci zlepšit adaptační schopnosti člověka a předejít chronifikaci a prohlubování problému.
Krátkodobá psychoterapie do 20 sezení
- má omezený cíl - zmírnit, nebo odstranit určitý konkrétní příznak, zvládnout ohraničený problém týkající se zrání jedince, jeho rodinného systému apod. Částečně zasahuje do struktury osobnosti klienta.
Střednědobá psychoterapie do 50 sezení
- má za cíl odstranění příznaku, pracuje v širším záběru se strukturou osobnosti.
Dlouhodobá psychoterapie nad 50 sezení
- trvá obvykle několik let.