Poradenství

 

Čím se liší psychoterapie od poradenství? 


Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy. 


Rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka.

 

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, výchovného, komunikačního, obtížné životní situace ...). Pomáhá klientovi hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory 1- 10 sezení. 
Cílem poradenství je pomoci vyřešit klientovi aktuální problém a podpořit jeho schopnost se vyrovnávat s problémy. 

 

Psychoterapie se zaměřuje na léčbu psychických obtíží a onemocnění. Pracuje s celou strukturou osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které nám komplikují současný život a jak je změnit). Je to společné hledání, co je užitečné bez návodů a receptů). Je to podpora v nalezení vlastní cesty z potíží, vlastní cesty životem. To obnáší trochu více nejistoty než poradenství. 
Cílem psychoterapie je zbavit se příznaků, nemoci, cítit se OK, získat kontrolu nad svým chováním, zvýšit autonomii, zlepšit vztahy uvnitř skupiny (např. rodiny). 
Výjimkou je podpůrná psychoterapie - není zaměřena na léčbu a změnu, ale na doprovázení. Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres.

Někdy se v průběhu péče oba přístupy (poradenství a terapie) doplňují.