Absolvované kurzy a semináře:

 

2006 - Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
2006 - Internetové poradenství – chat
2007 - Školení v diagnostické metodě Baumtest – Test stromu
2007 - Školení v diagnostické metodě Kresba postavy (FDT)
2007 - Školení v diagnostické metodě Test apercepce ruky (TAR) a Lüscherův barvový test (rozsah 16 hodin)
2007 - Child Protection Awareness programme (Vzdělávací program ochrany dětí)
2007 - Školení v projektu Minimalizace šikany (MIŠ)
2009 - Kurz hypnotických technik I.
2009 - Krizová intervence tváří v tvář KI
2009 - Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii I.
2010 - Výcvik v internetovém poradenství I.
2010 - Vedení týmu v oblasti sociálních služeb II.
2010 - Kurz praktického fundraisingu
2011 - Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii II.
2011 - Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii III.
2011 - 2014 - Komplexní vzdělávací program v PCA, přístupu zaměřeného na člověka, dle Carla Rogerse
2011 - Úzkost a úzkostné poruchy
2011 - Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie
2011 - Zvládání emocí vnitřně a v interakcích
2011 - Poskytování sociálně právní ochrany dětem zanedbávaným, zneužívaným a týraným
2012 - Distanční krizová pomoc osobám v závažných životních situacích a osobám traumatizovaným syn CAN, část I
2012 - Úvod do supervize v pomáhajících profesích
2012 - Terapie hrou: Sochy a obrazy v písku
2012 - Distanční krizová pomoc osobám v závažných životních situacích a osobám traumatizovaným syn CAN, část II
2013 - Vytváření a posilování třídního kolektivu
2013 - Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou
2013 - Spolu a jinak ve vzdělávání adleriánský přístup ve školním poradenství
2014 - Základní kurz - Fokusing